Vật liệu làm kín

Dây tết chèn teflon, dây tết chèn chì graphite, white PTFE gasket, gioăng tấm chì graphite, gioăng ferolite tấm

0917 754 059