Các hệ thống sấy thương hiệu Lò hơi Bách Khoa

Hệ thống sấy lúa, hệ thống sấy gỗ, hệ thống sấy mủ cao su, hệ thống sấy mủ tờ

0917754059