Giới thiệu lò hơi công nghiệp: Lò hơi đốt ghi

Giới thiệu các loại hình lò hơi công nghiệp và cấu tạo hoạt động.

Tính trao đổi nhiệt trong cụm ống lửa và tính nhiệt bộ hâm của lò hơi đốt trấu 6 tấn

Tính nhiệt buồng lửa lò hơi tầng sôi đốt trấu công suất 6 tấn/giờ

Phương pháp tính toán thiết kế lò hơi tầng sôi đốt trấu công suất 6 tấn/giờ

Phương pháp tính toán thiết kế lò hơi tầng sôi: Thiết kế ghi cấp gió

« 1 2 3 4 5 »
0917754059