Hơi bão hòa là gì và áp suất hơi nước bão hòa theo nhiệt độ

Hơi nước bão hòa là một trạng thái của nước khi được gia nhiệt, là trạng thái nhiệt độ và áp suất mà trong đó cả hơi nước và nước có thể cùng tồn tại, đó là khi tốc độ hóa hơi nước bằng với tốc độ ngưng tụ, người ta gọi đó là hơi nước bão hòa.

Hơi bão hòa được tạo ra khi nước được làm nóng đến điểm sôi và sau đó hóa hơi bằng nhiệt bổ sung. Nếu hơi này sau đó được làm nóng thêm trên điểm bão hòa thì nó trở thành hơi quá nhiệt. Hơi nước bão hòa xảy ra khi hơi nước và nước ở trạng thái cân bằng. Hơi khô là hơi bão hòa đã được làm nóng rất nhẹ.

Áp suất hơi nước bão hòa theo nhiệt độ

Dưới đây là bảng thông số về sự phụ thuộc của áp suất hơi nước bão hòa theo nhiệt độ. Ngoài ra để tiện lợi, chúng ta có thể tải và cài các ứng dụng để tra thông số hơi bão hòa trên điện thoại như: Steampro hoặc Spirax Sarco...

Áp suất hơi nước bão hòa theo nhiệt độ

Bảng 1.1: Áp suất hơi nước bão hòa theo nhiệt độ

Bảng 1: Áp suất hơi nước bão hòa theo nhiệt độ

Bảng tra nhiệt độ hơi nước bão hòa theo áp suất

Bảng tra nhiệt độ và áp suất hơi bão hòa

Bảng tra nhiệt độ và áp suất hơi bão hòa

Bảng 2: Bảng tra nhiệt độ hơi bão hòa theo áp suất

Nhiệt hóa hơi của nước là bao nhiêu

Nhiệt hóa hơi của nước là lượng nhiệt lượng mà nước cần nhận vào ở một trạng thái thông số nhiệt độ và áp suất để biến nước sôi (độ khô x = 0) thành hơi bão hòa khô (độ khô x = 1). Thường được kí hiệu là: r (kJ/kg).

Ở các trạng thái áp suất và nhiệt độ khác nhau thì nhiệt hóa hơi của nước khác nhau.

Ví dụ: Ở điều kiện nhiệt độ và áp suất không đổi (p = 10.026 bar, t = 180oC)

Thì:

Enthanpy của hơi bão hòa là: i” = 2777,2 kJ/kg.

Enthanpy của nước sôi là: i’ = 763,2 kJ/kg.

Suy ra:

Nhiệt hóa hơi của nước ở trạng thái (p = 10.026 bar, t = 180oC) là:

r = i’’ – i’ = 2777.2 – 763.2 = 2014 kJ/kg.

Có thể tra bảng hoặc tra đồ thị p – i bên dưới để xác định i’’, i’ từ đó tính được thông số nhiệt hóa hơi của nước ở từng trạng thái.

Nhiệt hóa hơi của nước là bao nhiêu

Đồ thị p - i

Đồ thị nước và hơi nước bão hòa theo nhiệt độ

Bảng nước và hơi nước bão hòa theo nhiệt độ

Đồ thị i - s

Tính tổn thất áp suất trên đường ống nước

Tính tổn thất áp suất trên đường ống nước là một bài toán rất phức tạp, có rất nhiều biến số phải tính toán như: kích thước đường ống, độ dài đường ống, bố trí các thiết bị và phụ kiện như van, co, tê, giảm… như thế nào.

Áp suất hơi bão hòa là gì?

Nước sau khi đã được gia nhiệt và đạt đến trạng thái sôi. Nếu tiếp tục gia nhiệt ở cùng áp suất không đổi, thí tốc độ bay hơi diễn ra càng nhanh, nhiệt độ của nước và hơi lúc này không thay đổi. Đến một lúc nào đố toàn bộ nước sẽ biến thành hơi, lúc này trạng thái vật chất trong bồn là trạng thái hơi bão hòa khô. Áp suất hơi lúc này là áp suất hơi bão hòa của hơi nước, nhiệt độ là nhiệt độ bão hòa của hơi nước.

0917754059